WORKSHOP “DIGITAL TRANSFER IN ELT”

EZ To Talk: tối ưu dạy và học tiếng Anh trực tuyến với mô hình lớp học đảo 1:1

Thời gian: 8:00 – 12:00 ngày 01/06/2022 tại SIHUB

Chủ đề: DIGITAL TRANSFER IN ELT

Đối tượng tham dự: học viên cao học thuộc chương trình “Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ĐH KHXH&NV)”

Ban tổ chức: SIHUB (Sở KH&CN Tp.HCM), VCG, Khoa Ngữ văn Anh (ĐH KHXH&NV TP.HCM) và ENGO (Nền tảng tiếng Anh trực tuyến từ UK).

Trong buổi hội thảo này, đề tài EZ To Talk: optimising the effectiveness of online Englilsh teaching and learning using flipped classroom model” (EZ To Talk: tối ưu hiệu quả dạy và học tiếng Anh trực tuyến với mô hình lớp học đảo) được đặc biệt quan tâm vì:

  • Có sẵn giáo án và giáo trình với nhiều chủ đề luyện giao tiếp theo ngữ cảnh thực tế, đa dạng;
  • Được thiết kế lấy người học là trung tâm, giúp tăng thời gian thực tập trong 25 phút học 1:1 cùng giáo viên,
  • Lớp học đảo giúp người học phát huy tính tự giác và kỹ năng tự học tiếng Anh.

————————————

Website: www.engo.edu.vn

Hotline: 093 7777 000

Email: info@engo.edu.vn