Tôi cảm thấy ứng dụng không ổn định, bị giật lag trong quá trình học

Để đảm bảo chất lượng trong quá trình học, bạn vui lòng lưu ý:

1. Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.
2. Cập nhật hệ điều hành của thiết bị.
3. Thay đổi đường truyền mạng ổn định hơn.