Tôi không ghi âm được trong dạng hoạt động nhập vai (role-play)

Bạn vui lòng kiểm lại kết nối Internet hoặc thay đổi đường truyền mạng ổn định hơn.
Thử 3 lần và trực tiếp chọn đáp án nếu hệ thống không nhận diện được (Nếu hệ thống không thể nhận diện câu trả lời của bạn 3 lần thì chế độ ‘hỗ trợ’ sẽ được kích hoạt. Chế độ này sẽ cho phép bạn chọn 1 trong những câu trả lời thay vì phải ghi âm câu trả lời. Sau khi chọn đúng câu trả lời cho câu hỏi đó, chế độ ‘hỗ trợ’ sẽ được tắt và hệ thống sẽ yêu cầu bạn ghi âm câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo như cũ).