Tôi không ghi âm được trong dạng hoạt động nghe và lặp lại

Bạn kiểm tra kết nối Internet hoặc thay đổi đường truyền mạng ổn định hơn.
Để có thể ghi âm, bạn mở “Cài đặt” của iOS và đảm bảo rằng ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW” có quyền truy cập micro của bạn. (Chọn ”Cài đặt”, và sau đó chọn ”Bảo mật”, và chọn ”Microphone”, và cài đặt “Reallyenglish” thành BẬT).
Ngoài ra, bạn nên ghi âm trong môi trường ít tiếng ồn để đảm chất lượng âm thanh.