Các bước học khoá Business Writing như thế nào là hoàn thành?

Đây là quy trình chung cho khóa học BUSINESS WRITING:

1. Làm bài kiểm tra đầu vào (nếu có).
2. Định hướng, lựa chọn chủ đề học.
3. Chọn cấp độ.
4. Tiến hành học.
5. Gửi bài làm tới Thư viện hoặc tới gia sư của bạn (nếu có).
6. Học bài mới.
7. Kiểm tra tất cả các bài học được yêu cầu phải hoàn thành trong khóa học.
8. Học tất cả các bài học cần thiết để hoàn thành khóa học của bạn.
9. Làm bài kiểm tra cuối kỳ (nếu có).
Hoặc bạn có thể truy cập link sau để được hướng dẫn chi tiết chu trình học khóa Business Writing bạn nhé! https://www.youtube.com/watch?v=v3BZqgf1koY