Các đối tác nào đã hợp tác với ENGO? Hiện các công ty và trường học nào đang tin dùng giải pháp của ENGO?

Bạn có thể tham khảo danh mục đối tác – khách hàng của ENGO tại các trang tổ chức: Doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm ngoại ngữ tại: https://www.engo.edu.vn/