Cách đồng bộ dữ liệu quá trình luyện tập

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu để cập nhật quá trình luyện tập, theo các bước sau đây:

1. Kết nối thiết bị di động của bạn với Internet.
2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải của màn hình bài học.
3. Chọn ”Sync Data” (“Đồng bộ hóa dữ liệu”).
Lưu ý: Không xóa ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW” khỏi thiết bị khi chưa hoàn thành đồng bộ hóa dữ liệu.