Chương trình của các bạn có thay thế hoàn toàn chương trình đào tạo của chúng tôi được không hay chúng tôi sẽ lựa chọn trong các phần giải pháp các bạn đưa ra? Ví dụ như chúng tôi cần ứng dụng học tập tiếng Anh tại nhà cho sinh viên. Tại lớp chúng tôi vẫn dạy bình thường.

ENGO hoàn toàn có khả năng giúp tổ chức thay đổi hoàn toàn chương trình đào tạo của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp giải pháp Blended giúp tối ưu hiệu quả học tập, cho phép học kết hợp offline tại lớp và tự học online để đạt tiến bộ cực nhanh.