Tôi cần chuẩn bị gì cho các khóa học online này?

Để bắt đầu học, bạn cần:

– Laptop / PC có kết nối Internet.
– Hoặc điện thoại / Ipad có kết nối Internet và ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”.
– Microphone dùng trong quá trình học và luyện tập SPEAKING.