Sau khi học xong một khóa tôi có được làm bài thi cuối khóa không?

Bước cuối cùng trong chu trình học của ENGO luôn có bài kiểm tra cuối mỗi bài, nhằm hệ thống cũng như kiểm tra mức độ hiểu bài của mỗi học viên (có đánh giá kết quả và giải thích đáp án) một cách liên tục.
Ngoài ra, nếu học viên cần một bài kiểm tra cuối khóa dưới dạng TOEIC Reading & Listening có thể liên hệ với ENGO để đăng ký.

Riêng đối với khóa BUSINESS WRITING, học viên cần liên hệ ENGO để được tư vấn lựa chọn đúng gói dịch vụ mong muốn, bao gồm có hoặc không có bài kiểm tra cuối khóa.