Có cần ứng dụng hay phần mềm để học trên điện thoại, máy tính bảng không?

Chúng tôi thiết kế ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW” cho 2 hệ điều hành thông dụng nhất là iOS và Andoird. Hãy tải ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW” trên App Store nếu sử dụng hệ điều hành iOS hoặc CH Play nếu sử dụng hệ điều hành Android.