Có thể kích hoạt cùng lúc hai chương trình học không? Chương trình học cũ vẫn còn hạn có thể kích hoạt thêm không?

Khi bạn đăng ký 1 khóa học mới, nền tảng ENGO sẽ tự động tích hợp khóa học vào trong chính tài khoản hiện tại của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể cùng lúc học 2 khóa học hoặc nhiều hơn.
ENGO cung cấp khóa học theo thời gian 3 tháng hoặc 1 năm. Nếu chương trình học cũ vẫn còn hạn, bạn hoàn toàn có thể kích hoạt thêm để sử dụng. Thời gian còn lại của gói cũ vẫn được sử dụng theo đúng thời hạn đã đăng ký ban đầu.