Tôi không thể nghe thấy âm thanh khi sử dụng ứng dụng di động.

Bạn có thể tham khảo 2 cách sau:

1. Tắt chế độ im lặng: Trong chế độ im lặng, thiết bị di động của bạn sẽ không phát âm thanh qua loa. Bạn có thể nghe âm thanh bằng cách kết nối tai nghe, hoặc bằng cách tắt chế độ im lặng.
2. Tăng âm lượng: Nếu bạn vẫn không thể nghe được gì sau khi tắt chế độ im lặng, âm lượng media của bạn có thể đã chỉnh quá thấp. Chạm vào nút phát khi âm thanh đang phát, và lập tức điều chỉnh âm lượng của bạn lên mức phù hợp.