ENGO có đảm bảo chất lượng / đầu ra không?

ENGO – Chương Trình Học Tiếng Anh vượt trội từ Anh Quốc, ra đời năm 2002 từ nền tảng ReallyEnglish tại Anh Quốc, chương trình được nghiên cứu, xây dựng và cập nhật liên tục trong suốt 18 năm qua từ đội ngũ hùng hậu gồm các chuyên gia, giáo viên, giảng viên giàu kinh nghiệm sư phạm, chuyên trách về soạn thảo nội dung giáo trình.
Nền tảng tiếng Anh trực tuyến ENGO hiện đang được sử dụng làm giáo trình e-learning có ứng dụng AI tại một số trường đại học lớn và các Trung tâm ngoại ngữ.
Chúng tôi cung cấp đa dạng nội dung khóa học để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu và trình độ học của bạn.