ENGO có nói ít nhất sau 3 tháng có thể tự tin giao tiếp. Vậy nếu chưa giao tiếp được, tôi có được học lại?

Trong trường hợp bạn hoàn thành khóa học trước 3 tháng, bạn vẫn có thể học lại bài để ôn tập kiến thức đến khi hết hạn hợp đồng.