Tôi đã hoàn thành bài học offline nhưng:
– Báo cáo tiến độ học tập không được cập nhật
– Bài học không được ghi nhận đã hoàn thành

Bạn cần thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu để cập nhật quá trình học theo các bước sau:

1. Kết nối thiết bị di động của bạn với Internet
2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải của màn hình bài học
3. Chọn ”Sync Data ” (“Đồng bộ hóa dữ liệu”)

Lưu ý: Không xóa ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW” khỏi thiết bị khi chưa hoàn thành quá trình đồng bộ hóa dữ liệu.