ENGO có thích hợp với người đi làm không?

ENGO cung cấp các khóa học hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người đi làm.
Nếu trình độ tiếng Anh chưa cao, ENGO gợi ý bạn khóa học làm quen tiếng Anh và giao tiếp thông thường: PRACTICAL ENGLISH. ENGO có thể hỗ trợ bạn chọn chủ đề phù hợp với công việc trong khóa học này.
Trong trường hợp bạn muốn luyện tập về chuyên ngành, bạn có thể tham khảo khóa ENGLISH for HOSPITALITY hoặc ENGLISH for NURSES.
Ngoài ra ENGO còn cung cấp các khóa học về BUSINESS SPEAKING, WRITING for BUSINESS và NEED TO READ tùy theo nhu cầu công việc của bạn.