Giáo viên chịu trách nhiệm chấm bài là ai, văn phòng ở đâu?

Tùy vào gói dịch vụ học viên lựa chọn mà người chấm điểm sẽ là giáo viên Quốc tế hoặc Việt Nam. Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nên học viên được chấm bài trực tiếp qua hệ thống mà không cần đến trung tâm.