Khóa học này mình chỉ học qua các video có trên hệ thống hay sẽ học với giáo viên?

ENGO cung cấp các khóa học trực tuyến giúp bạn có thể tự học và luyện tập trên điện thoại hoặc laptop. Ngoài ra, đối với khóa học EASY TO TALK, bạn có thể được luyện tập cùng giáo viên trong phiên học kéo dài 25 phút. Đối với khóa học WRITING for BUSINESS, bạn có thể gửi bài viết cho giáo viên bản xứ để được chấm và nhận đánh giá cá nhân.
Xin vui lòng lưu ý: Mức học phí bạn nộp chỉ bao gồm khóa học digital, chưa bao gồm phí cho các dịch vụ chấm điểm bởi giáo viên online (khóa WRITING for BUSINESS) và phiên học 1-1 với giáo viên (khóa EASY TO TALK).