Hiện tôi đang sống ở nước ngoài. Vậy tôi có thể học với nền tảng ENGO không?

ENGO là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, không giới hạn không gian thời gian, nên bạn có thể truy cập học tập dù ở bất cứ quốc gia nào.