Tôi muốn tìm hiểu về lộ trình học tiếng Anh cho người mất gốc

Trong trường hợp bạn chưa có nền tảng về tiếng Anh, ENGO gợi ý bạn tham khảo khóa học PRACTICAL ENGLISH: STARTER. Khóa học này gồm 56 bài học cấp độ A0-A1 hướng đến cải thiện các kỹ năng: ngữ pháp, nghe, đọc và nói phù hợp với các bạn muốn bắt đầu học tiếng Anh.
https://www.engo.edu.vn/product/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-cho-nguoi-moi-bat-dau/
Các khóa học sau đó sẽ tùy vào nhu cầu của bạn (ví dụ thi IELTS, TOEIC, tiếng Anh cho người đi làm, v.v).