Học Business Writing có chấm bài thì tốt hơn đúng không?

Tất nhiên việc có giáo viên chấm điểm sẽ giúp học viên điều chỉnh chính xác được lỗi sai, tăng cường hiệu quả học và nhanh chóng tiến bộ hơn so với việc tự học bạn nhé.
Tuy nhiên, với các bài viết mẫu chuyên nghiệp, hướng dẫn học chi tiết cùng chu trình rõ ràng, dù không có giáo viên hỗ trợ, học viên vẫn sẽ nhận thấy được sự tiến bộ nếu luyện tập hàng ngày.