Học từ vựng như thế nào cho hiệu quả?

Bạn có thể tham khảo các gợi ý sau:

– Tập trung vào các chủ đề bạn quen thuộc.
– Sử dụng các phần mềm và ứng dụng học từ vựng.
– Sử dụng các kỹ thuật ghi nhớ: phân loại, liên tưởng, lặp lại.
– Sử dụng từ mới trong câu để ghi nhớ.
– Xem video và đọc sách tiếng Anh để ghi nhớ từ vựng.
– Học từ vựng thường xuyên.