Không tìm thấy email đăng ký – kích hoạt tài khoản

Bạn kiểm tra hộp thư chính và cả hộp thư rác và hộp thư quảng cáo. Email đăng ký tài khoản được gửi vào địa email đã đăng ký với ENGO.
Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản tại :
https://youtu.be/-ps7OUOcHK8
Nếu bạn vẫn không tìm được email đăng ký – kích hoạt tài khoản, vui lòng liên hệ theo các cách sau để được hỗ trợ nhanh nhất:

1. Gọi Hotline: 093 7777 000
2. Email: info@engo.edu.vn
3. Để lại Họ, tên, số điện thoại qua tin nhắn tại Fanpage: https://www.facebook.com/ENGO.Learning hoặc Website: www.engo.edu.vn