Khi tôi cố gắng khôi phục lại mật khẩu. Tôi thấy một lỗi hiển thị ‘Email không thuộc về bất kì tài khoản nào’.

Bạn vui lòng kiểm tra rằng bạn đang nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản của bạn.
Nếu bạn vẫn còn nhìn thấy tin nhắn này, kiểm tra để đảm bảo bạn đang dùng đúng trang đăng nhập.
Các trường/công ty khác nhau sử dụng các trang đăng nhập khác nhau.
URL trang đăng nhập của bạn được bao gồm trong email ”Hoàn tất đăng ký” chúng tôi gửi cho bạn khi bạn đăng ký tài khoản.