Adaptive focus là gì?

Adaptive Focus là một phương pháp học được cá nhân hóa cao để xác định điểm yếu của học viên và liên tục cung cấp tài liệu học tập đáp ứng nhu cầu cá nhân cho học viên trong suốt khóa học. Học viên sẽ được yêu cầu hoàn thành các bài kiểm tra trình độ định kỳ nhằm đánh giá khả năng của mình. Các bài kiểm tra này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định nội dung học phù hợp cho từng học viên. Sau đó, học viên có thể thay đổi độ khó các bài học trong lộ trình học cá nhân để tối ưu hóa quá trình học của mình.