Khoá Business Speaking: hệ thống có đo lường phần ghi âm của mình không?

Hệ thống có chức năng ghi lại âm thanh và so sánh phát âm của bạn so với người bản xứ, theo đó bạn sẽ nhận thấy được những điểm phát âm chưa chuẩn và luyện tập nói theo.
Mục đích của khóa học là giúp học viên nắm được các cấu trúc nói thường gặp trong đa dạng ngữ cảnh, phản xạ nhanh khi nghe người bản xứ giao tiếp.
Tính năng luyện phát âm được tích hợp thêm như một kỹ năng bổ trợ, học viên có thể đăng ký thêm khóa PRONOUNCIATION PRACTICE chuyên để rèn luyện kỹ năng phát âm.