ENGO là gì?

ENGO là Chương Trình Học Tiếng Anh Trực Tuyến Vượt Trội Từ Anh Quốc. (*) ENGO thuộc chủ quản của Vietnam Consulting Group (VCG), là đơn vị được ủy nhiệm khai thác và phân phối độc quyền nền tảng Reallyenglish tại Việt Nam.