Sau khi tôi đăng ký thành viên, tôi có quyền truy cập khóa học trong thời gian bao lâu?

Tùy vào tài khoản học mà bạn đã mua, bạn có thể sử dụng và luyện tập trong 3 tháng hoặc 1 năm.