Khoá Practical English: Adaptive Focus có Speaking không?
Nếu muốn học Speaking khoá này thì học với Tutor hay sao?

Khoá PRACTICAL ENGLISH: ADAPTIVE FOCUS có các bài học SPEAKING từ cấp độ A0 đến C1. Học viên có thể đăng ký thêm các phiên EZ to Talk để học với giáo viên cho kỹ năng này.