Khoá Wordmine có từ vựng cho lĩnh vực công ty chị không (nông nghiệp)?

Hiện tại ENGO chưa có khóa học WORDMINE chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Quý công ty ạ. Tuy nhiên ENGO cung cấp các khóa học phù hợp với nhu cầu người đi làm, ví dụ như: BUSINESS SPEAKING, WRITING for BUSINESS và NEED TO READ.