Phí đặt lịch tư vấn với nhân viên học thuật như thế nào?

Phí đặt lịch với nhân viên học thuật như sau: 3 lần miễn phí cho tài khoản 3 tháng, 6 lần cho tài khoản 1 năm, 120.000 /1 buổi (25 – 30 phút).