ENGO có sử dụng được trên PC/ Laptop không?

Tất cả các khóa học của ENGO đều có thể sử dụng trên PC/Laptop. Tuy nhiên bạn cần lưu ý nên truy cập trên các trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox, Safari) bằng các phiên bản mới nhất.