Tôi không thể tiếp tục bài học vì không qua được hoạt động nghe và viết lại câu

Bạn vui lòng kiểm tra lại các câu trả lời của mình và điều chỉnh cho chính xác với đáp án.
Ví dụ trong phần nghe và viết lại “Write what you hear” bạn nên kiểm tra:

– Lỗi không viết hóa đầu câu/ sau dấu chấm.
– Lỗi chính tả/ ngữ pháp.
– Dư khoảng trắng, v.v.