Tôi muốn thay đổi tên đăng ký

Để thay đổi tên đăng kí, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào MyPage.
2. Nhấp vào “Edit Profile” (“Chỉnh sửa hồ sơ”) – phía trên bên phải trang.
3. Chỉnh sửa tên của bạn và nhấp vào “Update” (“Cập nhật”).