ENGO dùng được cho người lớn hay cho trẻ em?

ENGO là Chương Trình Học Tiếng Anh Trực Tuyến Vượt Trội Từ Anh Quốc phù hợp cho người học từ 15 tuổi trở lên.