Trên ứng dụng di động, tôi không thể tải xuống các bài học.

Bạn có thể tham khảo cách xử lí sau đây:
Đóng ứng dụng hoàn toàn. Khi bạn có kết nối mạng ổn định, mở lại ứng dụng và thử tải xuống bài học lần nữa.
Đồng thời, đảm bảo rằng bạn có đủ bộ nhớ khả dụng trên điện thoại để tải xuống một bài học.