Phí dịch vụ chấm bài Writing như thế nào?

Tùy vào gói dịch vụ học viên lựa chọn mà sẽ có mức học phí khác nhau.
Giáo viên Việt Nam:

+ Dịch vụ chấm bài kiểm tra đầu vào và cuối khóa (không nhận xét): 160.000
+ Dịch vụ chấm bài kiểm tra đầu vào và cuối khóa (có nhận xét): 200.000
+ Một lần chấm bài kiểm tra (có nhận xét): 100.000

Giáo viên Quốc tế:

+ Dịch vụ chấm bài kiểm tra đầu vào và cuối khóa (không nhận xét): 340.000
+ Dịch vụ chấm bài kiểm tra đầu vào và cuối khóa (có nhận xét): 540.000
+ Một lần chấm bài kiểm tra (có nhận xét): 270.000

Xin vui lòng lưu ý: Mức học phí trên chỉ bao gồm khóa học digital, chưa bao gồm phí cho các dịch vụ chấm điểm bởi giáo viên online. Tùy vào gói dịch vụ học viên lựa chọn mà sẽ có mức học phí khác nhau. Học viên vui lòng cộng thêm phí dịch vụ khi thanh toán hoặc liên hệ trực tiếp ENGO để đăng ký nhanh các dịch vụ này.