Thông tin cá nhân không đúng

Để điều chỉnh thông tin cá nhân, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản (trên máy tính hoặc ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”).
2. Click vào ”Edit Profile” (“Chỉnh sửa hồ sơ”) hoặc biểu tượng bánh răng cài đặt (Phía trên phải của Mypage/ App).