Sau khi kết thúc khóa học, tài khoản có còn sử dụng được không?

Tài khoản của bạn sẽ được cấp để sử dụng khóa học của ENGO trong 3 tháng hoặc 1 năm tùy vào gói bạn đã mua. Nếu bạn hoàn thành khóa học trước 3 tháng hoặc trước 1 năm, tài khoản của bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn hợp đồng.