Sự khác nhau giữa khóa Practical English: Adaptive Focus và Practical English: starter là gì?

Đối với khóa PRACTICAL ENGLISH: STARTER sẽ phù hợp hơn cho học viên muốn bắt đầu học tiếng Anh.
Đối với khóa PRACTICAL ENGLISH: ADAPTIVE FOCUS, khóa học này ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ kiểm tra đầu vào và sắp xếp bài học dựa trên năng lực của bạn.