Tôi muốn hỏi về lớp tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên Việt nam.

ENGO gửi đến bạn thông tin khóa học EASY TO TALK. EASY TO TALK là một phiên học luyện nói tiếng Anh trực tuyến với phương pháp tích hợp giữa việc tự học và luyện nói cùng giáo viên. Một phiên học kéo dài 25 phút cho mỗi bài, học viên có cơ hội học và nói trực tiếp với giáo viên trong suốt quá trình này.
Đặc biệt, với phiên bản EASY TO TALK Digital này, việc luyện nói tiếng Anh trực tuyến sẽ hiệu quả hơn nhờ được hỗ trợ nhiều công cụ học tập như: tài khoản trực tuyến, tài liệu dưới định dạng PDF, v.v