Cách thức chấm bài của khóa Writing for business như thế nào?
Có cách nào để người học được chấm nhanh bởi hệ thống luôn không?

ENGO cung cấp 2 hình thức chấm bài:

1. Hệ thống sẽ đưa ra bài viết mẫu và hướng dẫn chi tiết để người học hoàn thành bài viết theo mẫu. Người học có thể so sánh bài viết của mình với bài viết mẫu của hệ thống để kiểm tra độ chính xác của bài viết.
2. Dịch vụ chấm bài bởi gia sư (Việt Nam/Quốc tế) online, từ 48 -72 giờ kể từ thời điểm học viên gửi bài, gia sư sẽ chấm điểm, góp ý và cho lời khuyên để bạn điều chỉnh các thói quen chưa đúng trong quá trình viết.