Tôi quên email đăng ký của mình.

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ email đăng ký của bạn bằng các đăng nhập vào MyPage và nhấp vào ”Edit profile”(”Chỉnh sửa hồ sơ”) – phía trên bên phải trang. Kiểm tra hộp thoại có nhãn “Email”.