Có thể học thử khóa tiếng Anh 1 kèm 1 với giáo viên được ko?

ENGO hiện không cung cấp khóa học 1 kèm 1 với giáo viên miễn phí. Tuy nhiên bạn có thể đặt lịch tư vấn với nhân viên học thuật.