Có yêu cầu kỹ thuật nào mà tôi cần biết trước khi đăng ký các khóa học trực tuyến của ENGO?

Đây là những yêu cầu kỹ thuật được khuyến nghị để có thể học với ENGO.
PC/Laptop: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các phiên bản mới nhất của các trình duyệt web sau: Chrome, Edge, Firefox, Safari.
Di động: Ứng dụng di động của chúng tôi chạy trên Android và iOS – chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các phiên bản mới nhất. Yêu cầu tối thiểu: Android 6+, iOS 11+
Đối với thiết bị di động / máy tính bảng, vui lòng tải ứng dụng ”LEARN ENGLISH NOW” về máy để tiếp tục sử dụng.