Có học offline được không như tải bài về trước, khi không có wifi?

Bạn có thể hoàn thành bài học khi không có kết nối Internet, tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý:

– Hãy tranh thủ tải các bài học trước dành sẵn để có thể học mọi lúc mọi nơi khi không có Internet.
– Khi có thể kết nối lại với Internet, hãy đồng bộ dữ liệu để phần mềm cập nhật được tiến trình học tập của bạn nhé!