Tôi muốn biết thêm về khóa luyện thi IELTS

Khóa học IELTS PREP của ENGO là khóa ôn thi IELTS, được thiết kế cho những học viên có nhu cầu cải thiện điểm số của mình trong kỳ thi IELTS Học thuật (gồm 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết).
Khóa học này cung cấp các kiến thức hữu ích giúp học viên làm quen với cấu trúc đề thi, phát triển các chiến lược làm bài, tăng vốn từ vựng, và cải thiện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết thông qua các tài liệu ôn thi IELTS thực tế. Và nhiều thông tin khác về khóa học, bạn có thể xem lại: https://www.engo.edu.vn/product/khoa-hoc-luyen-thi-ielts-truc-tuyen/