Tôi muốn hỏi về khóa Business Writing

BUSINESS WRITING là một khóa học trực tuyến được thiết kế cho những học viên muốn cải thiện kỹ năng viết trong các tình huống kinh doanh – thương mại. Khóa học gồm hơn 100 tình huống kinh doanh thông thường, cung cấp các bài thực hành kỹ năng viết dưới dạng email, thư từ, báo cáo, thuyết trình, và bản ghi chú. Học viên có thể gửi các bài tập viết của mình cho gia sư online để nhận đánh giá cá nhân.
Và nhiều thông tin khác về khóa học, bạn có thể xem lại: