Tôi không thể kết thúc bất kì bài học nào. Tôi không thể di chuyển đến trang kế tiếp.

Bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo khi đã hoàn thành các bài học trước đó.
Trong trường hợp bạn đã hoàn thành nhưng vẫn xảy ra lỗi, bạn vui lòng lưu ý:

1. Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.
2. Cập nhật hệ điều hành của thiết bị.
3. Thay đổi đường truyền mạng ổn định hơn.